CREDITS - poděkování ...

Jménem autora a vynálezce tohoto serveru, firmy Internet Design, s.r.o.,
bychom chtěli poděkovat v první řadě všem bezejmenným nadšencům na internetu,
kteří věnují velké úsilí prosazování nekomerční grafické tvorby. Dále pak děkujeme
našim přátelům IT kolejákům - BRNO -, Martinu Kalendovi + Hosting.cz and his boys,
zajištující technické zázemí, rychlý a spolehlivý hosting ve spolupráci s GTS.

Děkujeme všem grafikům, kteří nás podporují svými krásnými výtvory.

Martinu Kalendovi !@!

DJ Bassovi, který za mohutnou mixážní technikou vyrobil krásný spot, díky.
Jmenovitě nemůžeme zapomenout na Y(J)ahora, Raru, Michaela, pí. Borodiovou,
Mesugeho, Nekrofilla, Petra Červinku, Lense z Užumbury, Terry Maase, Liquida,
Khalena & Dr. Karhana a opičce Judy, Bambuli a všem dalším zpřízněným duším.

     
    Pro návrat zpět ...